Medlemskaber

Kan købes i centeret eller på vores webshop

STUDERENDE MEDLEMSKAB


Gælder kun studerende ved fremvisning af et studiekort.

KR. 429,-


Oprettelse 299,-

Abb. kan opsiges løbende md. + 1 md.

PREMIUM MEDLEMSKAB

Træn ubegrænset på alle hold og i Open Gym

KR. 499,-


Oprettelse 299,-

Abb. kan opsiges løbende md. + 1 md.

10 TURS KORT

Kan bruges på alle hold og Open Gym

799,-

Gælder i 6 mdr.

FIRST RESPONDERS

Gælder alle politi/militæransatte, falck-og ambulancereddere.

KR. 439,-


Oprettelse 299,-

Abb. kan opsiges løbende md. + 1 md.

OFF HOURS
Ingen træning mellem kl. 16:00 – 19:00. Gælder alle hverdage.

KR. 429,-


Oprettelse 299,-

Abb. kan opsiges løbende md. + 1 md.

MÅNEDSKORT TEENS
(11-14 ÅR)
Gælder KUN holdtræning.

KR. 249,-


Oprettelse 299,-

Abb. kan opsiges løbende md. + 1 md.

5-TURS KORT
Kan bruges på alle hold og Open Gym

449,-


Gælder i 3 mdr.

DROP-IN

Gælder enkelt træning

på hold eller Open Gym

99,-

Medlemsvilkår

§1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Crossfit PitStop.

Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Erhvervede klip til personlig træning skal bruges indenfor 6mnd fra købsdato. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet. Crossfit PitStop kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig.

§2. Medlemskort

Medlemskortet medbringes og indlæses i kundecomputer for at få adgang til centret. Medlemskortet er personlig, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til Crossfit PitStop, som udsteder et nyt mod gebyr p.t. kr. 50,00.

§3. Betaling

Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.

Ved oprettelse af et PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen PBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned.

Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.

Du giver ved sin underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Crossfit PitStop opbevarer stamoplysninger.

Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Crossfit PitStop sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

§4. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved et PBS medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.

Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Crossfit PitStop.

§5. Varighed/Medlemskab

Ved PBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 7. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§6. Opsigelse

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

Opsigelsesfrist for PBS medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske personligt hos Crossfit PitStop, og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode.

§7. Beroperioder

Medlemskabet kan sættes i bero for minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Der skal ved beroperiodens start angives start- og slutdato for beroperioden. For hver beroperiode betales et gebyr efter CrossFit Pitstops gældende takster. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

§8. Ændringer i priser og medlemsvilkår

Crossfit PitStop forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§9. Træning og ophold i centret

Crossfit PitStop er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Crossfit PitStop er et røgfrit område, men man kan ryge udenfor.

Al træning og ophold i Crossfit PitStop foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i Crossfit PitStop. Unge mellem 15 og 18 år samt umyndige må kun benytte Crossfit PitStop´s faciliteter, hvis Crossfit PitStop har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen.

Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem. 

§10. Misligholdelse af kontrakt

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Crossfit PitStop’s ansatte, kan Crossfit PitStop uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskort.

§11. Ændringer i hold m.v.

Crossfit PitStop forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 2 ugers varsel ved opslag i Crossfit PitStop samt på  www.crossfitpitstop.dk. Desuden kan Crossfit PitStop samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.

§12. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Crossfit PitStop. Crossfit PitStop tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§13. Værdigenstande

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene. Crossfit PitStop bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

§14. Personoplysninger/Informationer/Nyheder

Ved indmeldelsen giver du lov til at Crossfit PitStop må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Crossfit PitStop.

§15. Afbud til holdtræning

Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 2 timer før holdstart. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS-kort/ automatisk kortbetaling kr. 25. Ved kontantkort mister du 1 dags træning.

Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.

§16. Fremmøde

Fremmøde til holdtræning skal ske senest 5 minutter før timens start.

§17. Venteliste

Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud.

Dieselvej 3D

6000 Kolding

kolding@crossfitpitstop.dk


1.0. BAGGRUND

1.1. Hos CrossFit Pitstop tager vi databeskyttelse alvorligt. Nedenstående har til formål at oplyse dig som registrerede om, hvordan vi behandler din persondata. vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.


1.2. Kontaktoplysninger på dataansvarlig:


CrossFit Pitstop - Kolding ApS

Dieselvej 3D

6000 Kolding

Cvr: 36556927


 

1.3. Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

kolding@crossfitpitstop.dk2.0. 

BRUG AF COOKIES


2.1. Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. CrossFit Pitstop forpligter sig til at følge de til enhver tid gældende regler for indsamling og behandling af cookies. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.


2.2. Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Vi anvender også cookies til at levere målrettede annoncer på andre websites. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus og spyware. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering


2.3. Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.


2.4. Cookie slettes 6 måneder efter dit seneste besøg på www.crossfitpitstop.dk.


2.5. Vi anvender cookies til at undersøge, hvordan vores brugere benytter vores website. De oplysninger vi indsamler er anonyme og kan ikke spores til navngivne brugere. Vi anvender følgende typer af cookies:


Førstepartscookies er cookies, som vi har placeret på vores website for at forbedre funktionerne på vores website.


Førsteparts cookies kan:


-      Genkende dig via dit it-udstyr

-      Registrere det tidsrum, du er på websitet

-      Identificere dine http-forespørgsler, når du bevæger dig rundt på vores website


 

Tredjepartscookies er cookies som af vores annoncesamarbejdspartnere sender cookies via vores website, og som har adgang til oplysninger, der er indsamlet via cookies fra vores website. På vores website er vores annoncesamarbejdspartnere: Facebook, og Google


Det er muligt at fravælge deltagelse i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk. Du kan finde listen her og http://tools.google.com/dlpage/gaoptou


På vores website er vores tredjepartscookies;


Google Analytics, og Facebook Pixel.


Google Analytics og Facebook Pixel giver os mulighed for at følge din adfærd på vores website, og giver os mulighed for at tilpasse indholdet efter relevans for dig samt målrette annoncering. Du kan ved at trykke på følgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout fravælge cookies fra Google Analytics. Cookies fra Facebook kan fravælges ovenfor i pkt. 2.2.3.0

BEHANDLING AF PERSONDATA


3.1. Personoplysninger er alle informationer som kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores mail med modtagelse af træningsprogrammer, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.


3.2. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail, køn, fødselsdato og betalingsoplysninger. Det vil være i forbindelse med udfyldning af kontaktformular på vores website.


3.3. Nogle personoplysninger er obligatoriske i forbindelse med oprettelse og administration af dit medlemskab hos os. Oplysningerne kræver derfor ikke et eksplicit samtykke, og du kan ikke indgå eller opretholde et medlemskab uden at afgive oplysningerne. Det gælder fx dit fulde navn, telefonnummer, e-mail, adresse, køn, fødselsdato og betalingsoplysninger. Oplysningerne skal også bruges i forbindelse med oprettelse af login. Når du besøger vores center, vil vi have oplysninger om din besøgshistorik og eventuelle tilkøb. Vi kan også have e-mails, hvis du har korresponderet med os vedrørende dit medlemskab.


Centeret er videoovervåget for at øge vores medlemmer og medarbejderes sikkerhed. Vi indsamler ikke yderligere personlige oplysninger om dig uden dit udtrykkelige samtykke hertil.


 


4.0. 

SIKKERHED


4.1. Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi gemmer dine oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarlig, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Det er endvidere kun ansatte medarbejdere, der har adgang til dine personoplysninger og kun i det omfang deres jobfunktion kræver dette.


 


5.0. 

FORMÅL


5.1. Vi bruger dine oplysninger til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som fx at kontakte dig efter udfyldes af vores kontaktformular. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold. Dette sker med det formål, at give dig den bedste træningsoplevelse og for at målrette vores tilbud og informationer til dine behov.


 


6.0. 

DATAMINIMERING

6.1. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Vi indsamler derfor kun oplysninger der er nødvendige for at administrere dit medlemskab og for at levere vores ydelser for dig, som fx tilkøb af personlig træning, kostvejledning eller fysioterapi. Her kan der muligvis blive behandlet følsomme oplysninger i form af helbredsoplysninger, såfremt du har afgivet samtykke til behandlingen. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores drift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.7.0. 

DATA HOLDES AJOUR7.1. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på at data ikke er korrekt opdatere vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.


 


8.0. 

PERIODE FOR OPBEVARING8.1. Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Vi har fastsat sletteprocedurer for vores forskellige ydelser, du er til enhver tid velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger herom. Som altovervejende hovedregel, vil vi opbevare oplysninger om dig 1 år efter dit medlemskab ophører. Herefter anonymiseres oplysningerne på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.


 


9.0. 

SAMTYKKE9.1. Såfremt du har givet samtykke til, at vi må behandle persondata om dig, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse påvirker ikke lovligheden af den behandling eller videregivelse der har fundet sted. Det betyder at en tilbagekaldelse kun har virkning fremadrettet.


9.2. Du kan tilmelde dig til at modtage træningsprogrammer. Dit samtykke til modtagelse heraf er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os eller bruge det nederste linke i mailen ”unsubscribe from this list”. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.


 


10.0. VIDERGIVELSE AF OPLYSNINGER


10.1. Vi videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, med mindre du enten udtrykkeligt samtykker hertil, det er til brug for opfyldelse af den aftale, der er indgået mellem os, vi er retlig forpligtet hertil, eller det er af hensyn til væsentlige samfundsinteresser. Typisk videregivelse vil ske til offentlige myndigheder, revisionsfirma, advokatfirmaer, pengeinstitutter eller forsikringsselskaber. Det kan se fx ved inkassosager mv. Endvidere kan overvågningsvideoer, systemlogfiler eller andre data overgives til politiet i forbindelse med efterforskning af strafbare handlinger i vores center. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.


10.2. Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om i afsnittet om ”Brug af cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.


10.3. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.


10.4. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse i henhold til reglerne om persondatabeskyttelse (GDPR)11.0. DINE RETTIGHEDER

 

11.1. Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.


11.2. Der kan være begrænsninger tilknyttet udnyttelse af dine rettigheder. Der er derfor en konkret vurdering, om de i de enkelte tilfælde kan udnytte rettighederne. En vurdering heri vil afhænge af de særlige omstændigheder der er for den pågælden- de behandlingsaktivitet. Adgangen kan således være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Evt. Videomateriale fra overvågning udleveres ikke til enkeltpersoner, men alene politiet.


11.3. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.


11.4. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.


11.5. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.


11.6. Hvis du mener at vi har overtrådt gældende regler om beskyttelse af personoplysninger, har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf: 33193200 eller pr. mail dt@datatilsynet.dk


11.7. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


11.8. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.


11.9. Du har mulighed for, at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler. Det betyder, at du i visse tilfælde har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format.


11.10. Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.


11.11. Dette websted ejes af CrossFit Pitstop - Kolding ApS

Dieselvej 3D

6000 Kolding

Cvr: 3655692712.0. 

KONTAKT


12.1. Såfremt du ønsker at gøre brug af ovenstående rettigheder bedes du benyttes kontaktoplysningerne angivet øverst på denne side.


      1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kortoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til CrossFit Pitstop.


·      2. Betaling

Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.

Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen DIBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned.

Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.

Du giver, ved indgåelse medlemskab og accept af medlemsbetingelserne, samtykke til at CrossFit Pitstop opbevarer stamoplysninger.

Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder CrossFit Pitstop sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.


·      3. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved et DIBS medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.

Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af CrossFit Pitstop.


·      4. Varighed/Medlemskab

Ved DIBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 6. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.


·      5. Opsigelse

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

Opsigelsesfrist for DIBS medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske skriftligt til CrossFit Pitstop, og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode.

Eksempel: Medlemskabet løber fra den 1. januar 2023, og har en minimumsperiode på 12 måneder. Minimumsperioden udløber den 31.12.2023. CrossFit Pitstop skal have modtaget medlemmets opsigelse senest den 30.11.2023, hvis opsigelsen skal have virkning fra minimumsperiodens udløb.


·      6. Ændringer i priser og medlemsvilkår

CrossFit Pitstop forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.


·      7. Træning og ophold i centret

CrossFit Pitstop er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. CrossFit Pitstop er også røgfrit område, både inde og ude.

Al træning og ophold i CrossFit Pitstop foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i CrossFit Pitstop. Unge mellem 15 og 18 år samt umyndige må kun benytte CrossFit Pitstop’s faciliteter, hvis CrossFit Pitstop har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem.


·      8. Misligholdelse af kontrakt

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller CrossFit Pitstop’s ansatte, kan CrossFit Pitstop uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller misligeholdelse af medlemskab.


·      9. Ændringer i hold m.v.

CrossFit Pitstop forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 1 ugers varsel ved opslag i CrossFit Pitstop’s Facebook gruppe. Desuden kan CrossFit Pitstop samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.


·      10. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos CrossFit Pitstop. CrossFit Pitstop tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Der gives ikke garanti for vægttab.


·      11. Værdigenstande

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i omklædningsrummene. CrossFit Pitstop bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra omklædningsrum.


·      12. Personoplysninger/Informationer/Nyheder

Ved indmeldelsen giver du lov til at CrossFit Pitstop må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til CrossFit Pitstop.


·      13. Afbud til holdtræning

Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 2 timer før holdstart. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet.

Undlader du at betale gebyr på kr. 25,- ved for sent afbud, vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.


·      14. Fremmøde

Fremmøde til holdtræning skal ske senest 1 minut før timens start.


·      15. Introhold

Før du begynder din træning hos os (som nybegynder), beder vi dig gennemgå min. 5 af vores CrossFit Basic hold, så du har fået gennemgang af øvelser, samt skaleringer hertil.


·      16. Såfremt CrossFit Pitstop bliver medlem af Anti Doping Danmark

Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.


Handelsbetingelser

 

Særlige kriterier for betalingskort


Maestro

Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.

 

Visa Electron

Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

 

§1 Medlemskab

Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan CrossFit Pitstop forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til CrossFit Pitstop.

 

§2 Medlemsbetingelser

CrossFit Pitstop kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

 

§3 Varighed/Medlemskab

Ved DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

 

§4 Opsigelse

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

Opsigelsesfrist for DIBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til CrossFit Pitstop.

 

§5 Prisændringer

CrossFit Pitstop forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

 

§6 Ledige pladser på hold

CrossFit Pitstop kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.

 

§7 Afbud

I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest 2 timer før holdstart. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

 

§8 Værdigenstande

Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet CrossFit Pitstop ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

 

§9 Ansvar

Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af CrossFit Pitstop er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. CrossFit Pitstop tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

 

§10 Sygdom

I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et 6 eller 12 måneders medlemskab i bero. CrossFit Pitstop kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

 

§11 Hold udbud

CrossFit Pitstop har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

 

§13 Fortrydelsesret

Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

 

§14 Kvittering

Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

 

§15 Kriterier for abonnementstræk

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med DIBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

 

§16 Opdatering af kortdata

Kortdata kan opdateres ved at logge ind på booking appen og vælge ”Min profil” – ”Betalingskort”. Ved kontakt til CrossFit Pitstop kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke, kan CrossFit Pitstop uden varsel trække det skyldige beløb eller inaktivere/afslutte medlemskabet.


§17 Bero

Du kan sætte dit medlemskab i bero, op til 90 dage, for et engangsgebyr på kr. 250,-ÅBNINGSTIDER

Mandag 06:00 – 21:30

Tirsdag 06:00 – 21:30

Onsdag 06:00 – 21:30

Torsdag 06:00 – 21:30

Fredag 06:00 – 19:00

Lørdag 08:00 – 18:00

Søndag 09:00 – 18:00

Find os her

WordPress hjemmeside lavet af Magio - Web med mere